Napromienianie krwi

Do wykonania transfuzji dopłodowej używana jest krew napromieniana. Poddawana jest ona takiemu zabiegowi, aby uchronić płód przed rozwinięciem się ciężkiego powikłania przetoczeniowego, jakim jest choroba przeszczep przeciwko biorcy. Badania wykazały, że napromienione erytrocyty spełniają swoją funkcję w organizmie biorcy, jednak proces napromieniania skraca ich termin ważności do 28 dni od momentu pobrania. Napromienianiu można podać…

Read More →

Krew do transfuzji dopłodowej

Czasem choroba hemolityczna płodu jest bardzo nasilona. Wówczas, aby dziecko przeżyło, koniecznym zabiegiem jest transfuzja krwi. Krew podawana bezpośrednio do pępowiny płodu, poprzez przebicie się igłą przez tkanki skórne i macicę do żyły w pępowinie. Na początku pobierana jest krew z żyły pępowinowej, w celu sprawdzenia poziomu hemoglobiny w krwi dziecka. Po obliczeniu hemoglobiny dziecka,…

Read More →