Bezpłatne badania

Instytut Hematologii i Transfuzjologii prowadzi badania nad konfliktem płytkowym (konflikt pomiędzy płytkami krwi matki i płodu). Częstość występowania tego konfliktu nie jest dokładnie znana. Szacuje się, że wynosi ona ok 2% ciąż rocznie. Badania można wykonać w swoim mieście, próbka krwi zostanie przesłana do Instytutu w Warszawie i tam przebadana. Dokładniejsze informacje znajdziecie na www.konfliktplytkowy.ihit.pl…

Read More →