Napromienianie krwi

Do wykonania transfuzji dopłodowej używana jest krew napromieniana. Poddawana jest ona takiemu zabiegowi, aby uchronić płód przed rozwinięciem się ciężkiego powikłania przetoczeniowego, jakim jest choroba przeszczep przeciwko biorcy. Badania wykazały, że napromienione erytrocyty spełniają swoją funkcję w organizmie biorcy, jednak proces napromieniania skraca ich termin ważności do 28 dni od momentu pobrania. Napromienianiu można podać…

Read More →