Czym jest konflikt serologiczny?

Konflikt serologiczny to choroba hemolityczna płodu i noworodka, spowodowana niszczeniem krwinek czerwonych płodu przez przeciwciała z krwi matki. Immunizacja matki następuje w sytuacji, gdy krwinki płodu przedostają się do krwiobiegu matki. Przeciwciała matczyne, klasy IgG, skierowane przeciwko antygenom krwinek płodu przechodzą przez łożysko i opłaszczają krwinki czerwone płodu, wywołując ich hemolizę. Każdy antygen, który otrzymuje dziecko od ojca, a którego nie posiada matka, może powodować chorobę hemolityczną u noworodka.

Rodzaje konfliktów serologicznych:

 • A, B, 0 (konflikt w zakresie grup głównych)
  Jest stosunkowo niegroźny choć występujący częściej. Może pojawić się, gdy matka ma grupę krwi np.0 a dziecko dziedziczy A lub B. Wówczas organizm matki wytwarza przeciwciała wobec krwi dziecka, podobnie jak w konflikcie w zakresie Rh. W przypadku konfliktu grup głównych pierwsze dziecko jest narażone w równym stopniu jak kolejne dzieci, kolejna ciąża nie zwiększa objawów chorobowych u noworodka.
  W związku z łagodnym przebiegiem konfliktu leczenie zwykle ogranicza się do fototerapii i leczeniu wczesnej niedokrwistości.
 • Rh (konflikt w zakresie czynnika rh)
  Najczęstszy z konfliktów serologicznych. Układ Rh składa się z 6 antygenów: D, d, C, c, E, e. Do immunizacji może dojść, gdy antygen D występuje w krwinkach czerwonych dziecka, a nie ma go matka. Do pierwszej immunizacji dochodzi wtedy, gdy niewielka ilość krwinek płodu przedostanie się do krwiobiegu matki. Może to nastąpić podczas porodu, poronienia, przerwania ciąży, zabiegów wewnątrzmacicznych, cesarskiego cięcia, ręcznego wydobycia łożyska. Odpowiedź na antygen D rozwija się długo, najpierw powstają przeciwciała IgM, które nie mają możliwości przechodzenia przez łożysko, a następnie IgG, które mają zdolność swobodnego przechodzenia przez barierę łożyskową. Uszkadzają krwinki czerwone płodu powodując hemolizę. Wynikiem tego zjawiska jest niedokrwistość i niedotlenienie płodu. Ciężka postać choroby stanowi bezpośrednie zagrożenie życia dziecka.
 • Kell (konflikt w układzie Kell)
  Na tle konfliktów serologicznych występuje bardzo rzadko,  może dotyczyć jedynie par, u których występują różne antygeny K. Osób z antygenem K+ jest na świecie jedynie 9%. Konflikt w układzie Kell pozostaje nadal pod obszarem badań naukowców. Wiadomo jedynie, że jest to bardzo niebezpieczny konflikt, ponieważ stan dziecka może być bardzo ciężki i już w początkowej fazie choroby. Konflikt może dotyczyć również kobiet z czynnikiem Rh dodatnim.
 • Duffy, Kidd, Lewis i inne
 • Konflikt płytkowy czyli alloimmunologiczna małopłytkowość płodu i noworodka. Dotyczyć sytuacji, gdy w organiźmie matki o antygenie płytek krwi HPA- 1a ujemnym, rozwija się płód HPA- 1a dodatni. Wówczas organizm matki (podobnie jak w konflikcie Rh) może zacząć wytwarzać przeciwciała wobec antygenu znajdującego się w organizmie dziecka. Przeciwciała mogą przeniknąć przez łożysko, niszcząc płytki krwi dziecka, prowadząc tym samym do wylewów krwi, uszkodzeń mózgu i śmierci dziecka. Konflikt płytkowy może pojawić się zarówno w pierwszej ciąży jak i w kolejnych.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *